Nedstrand Fjordmarina

Marina med inntil 150 båtplasser, båtutsett, utstyrsboder, promenade, restaurant m/WC & dusj (trinn-2)